Najem/dzierżawa nieruchomości

1. ZARZĄDZENIE NR 35/2016 

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu wynajmu, wydzierżawienia lub użyczenia nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

ZARZĄDZENIE NR 35

2. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MOSiR PRZEZNACZONYCH DO NAJMU – DZIERŻAWY – użyczenia

07.07.2017_wykaz_nieruchomości_MOSiR_aktualizacjaVII

Wykaz aktualizacja

pomieszczenie 15A

0.36

 

rzut 0.04

rzut 0.06

rzut 0.64

rzut 0.65-66

rzut 0.77-78

 

Wniosek z działalnością

Wniosek osoby prawne

Wniosek bez działalności gospodarczej

wzór umowy najmu

wzór umowy dzierżawy