Najem/dzierżawa nieruchomości

1. ZARZĄDZENIE NR 35/2016 

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu wynajmu, wydzierżawienia lub użyczenia nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

ZARZĄDZENIE NR 35

2. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MOSiR PRZEZNACZONYCH DO NAJMU – DZIERŻAWY – użyczenia

26.09.2017_wykaz_nieruchomości_MOSiR_aktualizacja _IX

13.10.2017_wykaz_nieruchomosci_MOSiR_aktualizacja_X

rzut 0.63,0.64,0.76, 0.80.72-0

rzut 0.62

 

Wniosek z działalnością

Wniosek osoby prawne

Wniosek bez działalności gospodarczej

wzór umowy najmu

wzór umowy dzierżawy