Najem/dzierżawa nieruchomości

1. ZARZĄDZENIE NR 35/2016 

w sprawie : wprowadzenia Regulaminu wynajmu, wydzierżawienia lub użyczenia nieruchomości pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

ZARZĄDZENIE NR 35

2. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI MOSiR PRZEZNACZONYCH DO NAJMU – DZIERŻAWY – użyczenia

wykaz nieruchomości 09.2020

Rzut lokalu Stegu Arena

Rzut Sztuczne Lodowisko poz.1 wykazu

Rzut budynek Kąpielisko Bolko

Wniosek z działalnością

Wniosek osoby prawne

Wniosek bez działalności gospodarczej

wzór umowy najmu

wzór umowy dzierżawy