Plan ślizgawek ogólnodostępnych 01-07.10.2018

Przedstawiamy plan ślizgawek ogólnodostępnych na lodowisku Toropol w Opolu

01.10.2018-07.10.2018