Plan ślizgawek ogólnodostępnych 17.09-23.09

Przedstawiamy plan ślizgawek ogólnodostępnych na lodowisku Toropol w Opolu

17.09.18-23.09.18