Plan ślizgawek ogólnodostępnych 20.08-26.08

Przedstawiamy plan ślizgawek ogólnodostępnych na lodowisku Toropol w Opolu

20.08-26.08.2018