Przetargi i zapytania ofertowe

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Aktualizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta” i „Akwarium”, „Stegu Arena” oraz objęcie systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.

Ogłoszenie o zamówieniu 542768-N-2020

SIWZ DZP.231.3.2020

załącznik nr 1 – OPZ

załącznik nr 2 – wzór UMOWY

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

załącznik nr 5 – wykaz usług

załącznik nr 6- wykaz osób

załącznik nr 7 – udostępnienie zasobów

załącznik nr 8 – wzór um. pow. danych osobowych

Informację opublikowała: Justyna Bienias
Data publikacji: 22.05.2020 r.