Przetargi i zapytania ofertowe

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

       o g ł a s z a
przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów administrowanych
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

ENOTICES_n002c969-2019-010164-NF14-PL

Zmiana treści SIWZ- 4

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 18.01.2019 r.

ENOTICES_n002c969-2018-183938-NF14-PL

Zmiana treści SIWZ-3

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 06.12.2018 r.

ENOTICES_n002c969-2018-175941-NF14-PL

Zmiana treści SIWZ -2

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 21.11.2018 r.

ENOTICES_n002c969-2018-165574-NF14-PL

Zmiana treści SIWZ

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 31.10.2018 r.

ENOTICES_n002c969-2018-159942-NF14-PL

Zmiana treści SIWZ

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 19.10.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 2018S 180-407694

SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

JEDZ
PROJEKT_UMOWY_Zalacznik_nr_6_do_SIWZ

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 19.09.2018 r.