Przetargi i zapytania ofertowe

Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącej ustalenia przyczyn przeciekania wody w podbaseniu krytej pływalni „Akwarium” w Opolu

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu
z a p r a s z a
do złożenia propozycji cenowej na:

Opracowanie „Kompletnej ekspertyzy technicznej wraz z kosztorysem inwestorskim dotyczącej ustalenia przyczyn przeciekania wody w podbaseniu krytej pływalni „Akwarium” w Opolu”

ZAPROSZENIE

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Propozycja cenowa

Opublikował: Włodzimierz Leski
Data publikacji: 12.09.2018 r.