Przetargi i zapytania ofertowe

„Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:  „Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych...

Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu na obiektach sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:”Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu na obiektach sportowych...