Przetargi i zapytania ofertowe

Wykonanie prac naprawczych i uszczelniających – stanowiących część robót wg nakazu PINB w Opolu – na powierzchni zewnętrznej konstrukcji żelbetowej dużej niecki basenowej od strony pomieszczenia podbasenia w obiekcie krytej pływalni „Akwarium” w Opolu przy ul. Ozimskiej 48 B.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla prac naprawczych i uszczelniających – stanowiących część robót wg nakazu PINB w Opolu...

Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”.

Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „ CIEPLAK”. Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Publikacji...