Przetargi i zapytania ofertowe

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnienia ruchomego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informuje o unieważnieniu postępowania  dotyczącego złożenia propozycji cenowej dla zadania „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnienia ruchomego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali...

Projekt nasadzeń zamiennych

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu   INFORMUJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  zadania pn.: „Projekt nasadzeń zamiennych”  Postępowania prowadzone na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych...