Przetargi i zapytania ofertowe

DZIERŻAWA POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE KP AKWARIUM

Osoby zainteresowane dzierżawą na okres 1 roku powierzchni określonych w załączonym wykazie mogą składać wnioski o dzierżawę (wzór wniosku w załączeniu)*. *Nie dotyczy lokali mieszkalnych Wykaz – KP Akwarium Wniosek  Zasady najmu i dzierżawy...

DZIERŻAWA POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE KP Wodna NUTA

Osoby zainteresowane dzierżawą na okres 1 roku powierzchni określonych w załączonym wykazie mogą składać wnioski o dzierżawę (wzór wniosku w załączeniu)*. *Nie dotyczy lokali mieszkalnych Wykaz – KP Wodna Nuta Wniosek  Zasady najmu i...

DZIERŻAWA POWIERZCHNI POD AUTOMATY VENDINGOWE

DZIERŻAWA  POWIERZCHNI  POD  AUTOMATY  VENDINGOWE Informujemy, że opublikowany wykaz dotyczący dzierżawy powierzchni pod automaty vendingowe  został anulowany. Anulowany wykaz Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna Data publikacji: 16.09.2016 r. – – – – – – – —...

Ogólne zasady najmu/dzierżawy na okres 3 lat MOSiR w Opolu

Osoby zainteresowane najmem/dzierżawą powierzchni ( nie dotyczy lokali mieszkalnych ) pozostających w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informujemy, że aktualne wykazy tychże pomieszczeń i powierzchni są dostępne na tablicy ogłoszeń...

„Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:  „Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia, zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych...

Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu na obiektach sportowych zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu w związku z ogłoszonym zaproszeniem do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.:”Przegląd, naprawa, legalizacja i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego oraz konserwacja hydrantów będących w użytkowaniu na obiektach sportowych...