Przetargi i zapytania ofertowe

Dzierżawa lodowiska sezonowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu i n f o r m u j e o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: „Dzierżawa lodowiska sezonowego” Informacja o wyborze najkorzystniejszej...

Konkurs na prawo do nazwy Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu OGŁASZA KONKURS na prawo do nazwy Hali Widowiskowo-Sportowej w Opolu Miejsce i termin złożenia ofert w I etapie konkursu. Termin: 31 października 2017 roku do godz....

Dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnienia ruchomego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrąglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu informuje o unieważnieniu postępowania  dotyczącego złożenia propozycji cenowej dla zadania „Dostawa fabrycznie nowego sprzętu nagłośnienia ruchomego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali...