Przetargi i zapytania ofertowe

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-17, U-18. Prowadzenie zajęć treningi specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 8 marca 2020 r do 31 października 2020 r na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach...

Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach wiekowych U-14, U-15, U-17, U-18. Prowadzenie zajęć treningi specjalistycznego z bramkarzami i treningu motorycznego w okresie od 1 marca 2020 r do 15 grudnia 2020 r na obiektach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: „Prowadzenie zajęć treningowych z zespołami OKS ODRA Opole S.A. w kategoriach...

Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów i STWiOR na wykonanie robót pozwalających na przedłużenie certyfikatu III kategorii wg wytycznych Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla obiektu Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu w ramach zadania pn.: „Miejski Stadion Lekkoatletyczny – naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami.”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A   do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów...