Przetargi i zapytania ofertowe

Dialog techniczny związany z planowanymi postępowaniami na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych polegających na montażu oświetlenia bieżni Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu.

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ogłasza Dialog techniczny związany z planowanymi postępowaniami na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych polegających na montażu oświetlenia bieżni Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu. Termin składania...

Dialog techniczny związany z planowanymi postępowaniami na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych polegających na naprawie nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu.

Dyrektor  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ogłasza Dialog techniczny związany z planowanymi postępowaniami na wykonanie dokumentacji projektowej i realizację robót budowlanych polegających na naprawie nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami...

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji wod – kan wewnętrznych i zewnętrznych oraz instalacji sanitarnych C.O. w ramach zadania: „Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali „CIEPLAK”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie instalacji wod – kan wewnętrznych i...

Wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniu obsługi na terenie obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych     ...