Przetargi i zapytania ofertowe

Modernizacja 1 węzła sanitarnego wraz z demontażem umywalek w pozostałych pomieszczeniach II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja 1 węzła sanitarnego wraz z demontażem umywalek w pozostałych pomieszczeniach II piętra w budynku DW...

Modernizacja balkonów i zabudowa strefy po nieużytkowanym zegarze na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja balkonów i zabudowa strefy po nieużytkowanym zegarze na poziomie II piętra w budynku DW Toropol...

Modernizacja tynków wewnętrznych i posadzek w pomieszczeniach na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Modernizacja tynków wewnętrznych i posadzek w pomieszczeniach na poziomie II piętra w budynku DW Toropol w...