Przetargi i zapytania ofertowe

Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie podbasenia, pomieszczeniach technicznych i pomieszczeniu obsługi na terenie obiektu krytej pływalni Wodna Nuta w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96, w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie zastępczej instalacji wentylacji w pomieszczeniu podbasenia na terenie obiektu Kryta Pływalnia Wodna Nuta”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej dla zadania pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowej, uzupełniającej instalacji wentylacji oraz klimatyzacji w strefie...

Wykonanie robót modernizacyjnych w zakresie gładzi na powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach na poziomie II piętra budynku DW Toropol w ramach zadania budżetowego pn.: „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku administracyjno-hotelowego na zewnątrz oraz pomieszczeń wewnętrznych II-go piętra”.

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.: Wykonanie robót modernizacyjnych w zakresie gładzi na powierzchni ścian i sufitów w pomieszczeniach na poziomie II...

Usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia postępowania na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami „Wodna Nuta”, „Akwarium” i „Stegu Arena” oraz objęciu systemem obiektów „Toropol” oraz „Błękitna Fala”.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na usługi doradcze w zakresie przeprowadzenia postępowania na aktualizację instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami...