Przetargi i zapytania ofertowe

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w Opolu przy ul. Bielskiej, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wraz opracowaniem kosztorysu inwestorskiego w ramach zadania budżetowego pn.: „Modernizacja Skate Parku przy Zespole Boisk Orlik 2012 przy ul. Bielskiej”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na Wykonanie kompletnej dokumentacji projektu zagospodarowania terenu na obiekcie Skate Park w Opolu przy...

Wykonanie przyłączy sanitarnych (wody i kanalizacji) do obsługi kontenerów modułowych (sanitarny, magazynowo – biurowy), prysznica zewnętrznego oraz zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w ramach zadania budżetowego pn.: „Jezioro Malina – Modernizacja terenów rekreacyjnych”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu Z A P R A S Z A do złożenia propozycji cenowej na wykonanie przyłączy sanitarnych (wody i kanalizacji) do obsługi kontenerów modułowych (sanitarny, magazynowo –...