Przetargi i zapytania ofertowe

Dzierżawa lodowiska sezonowego

DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu ogłasza przetarg nieograniczony pn.: „Dzierżawa lodowiska sezonowego” Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty ochrona Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna Data publikacji: 06.11.2018 r Informacja zgodna z art. 86 ust. 5 – zestawienie...

Wymiana ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej na: Wymianę ogrodzenia na Stadionie Żużlowym w Opolu ZAPROSZENIE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PROPOPZYCJA CENOWA...

Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim w zakresie prac naprawczych spowodowanych zawilgoceniem istniejącego sufitu podwieszanego nad halą basenową, przeciekami w niecce rekreacyjnej oraz poprawności funkcjonowania instalacji wentylacji w obiekcie Krytej Pływalni „Wodna Nuta” w Opolu przy ul. Prószkowskiej 96

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu z a p r a s z a do złożenia propozycji cenowej na: Opracowanie kompletnej ekspertyzy technicznej wraz z szacunkowym kosztorysem inwestorskim w zakresie prac naprawczych...