Przetargi i zapytania ofertowe

Dzierżawa lodowiska sezonowego

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu i n f o r m u j e o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: „Dzierżawa lodowiska sezonowego” Informacja o wyborze najkorzystniejszej...