Przetargi i zapytania ofertowe

Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym

dla zadania pn. : Sukcesywna dostawa produktów chemicznych i chemikaliów do uzdatniania wody basenowej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

postanawia unieważnić przedmiotowe postępowanie.

Unieważnienie postępowania

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 17.12.2015 r.

——————————————————-