Przetargi i zapytania ofertowe

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty
w przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

Świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz zabezpieczenia technicznego obiektów oraz konwoju środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Informacja o ponownym wyborze ofert najkorzystniejszej

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 04.07.2017 roku

———————————————————

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 26.06.2017 roku

———————————————————

Zestawienie złożonych ofert

Informację opublikowała: Jolanta Kwaśna
Data publikacji: 22.06.2017 r.

- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – -

Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ
Odpowiedź nr 16 Centrum Sportu
Odpowiedź nr 16 HWS Okrąglak

Odpowiedź nr 19 Rzuty budynku Stadionu Żużlowego

Wersja edytowalna formularza ofertowego i załączników
Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 20.06.2017 r.

Zmiana terminu składania ofert
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 19.06.2017 r.

Zmiana treści SIWZ
Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 16.06.2017 r.
——————————————————————–

 Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informację opublikowała: Joanna Walenciak
Data publikacji: 13.06.2017 r.