Przetargi i zapytania ofertowe

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu  o g ł a s z a przetarg nieograniczony pn.:

Wykonanie oświetlenia zewnętrznego płyty Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego w Opolu przy ul. Sosnkowskiego 1 zgodnie z zadaniem budżetowym pn.: Miejski Stadion Lekkoatletyczny – montaż oświetlenia bieżni Stadionu.

 

Ogłoszenie o zamówieniu nr 584863-N-2020

SIWZ DZP.231.17.2020

załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

załącznik nr 1a – Program funkcjonalno-użytkowy

załącznik nr 2 – wzór umowy DZP.231.17.2020

załącznik nr 3 – oświadczenie

załącznik nr 3A – Grupa Kapitałowa

załącznik nr 4 – formularz ofertowy

załącznik nr 5 – wykaz wykonanych robót

załącznik nr 6 – Zobowiązanie innych podmiotów

załącznik nr 7 – wykaz osób

Informację opublikowała: Aleksandra Anioł
Data publikacji: 16.09.2020 r.