4.01.2019 r. o godzinie 18:00 zapraszamy na spotkanie opłatkowe Ludzi Sportu Opolskiego u Ks. Prałata Zygmunta Lubienieckiego, organizowane również przez Kapelana Sportu Opolskiego Ks. Jerzego Kostorza.

Rozpoczniemy Eucharystią w kościele pw. św. Józefa, a następnie o godz. 18.45 w „Szczepanowickim Betlejem” spotkanie opłatkowe.