W dniach 21-22.11.2015 na Politechnice Opolskiej odbyły się warsztaty szkoleniowo-metodyczne dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycieli WF klas IV-VI z cyklu: “LEKKOATLETYKA DLA KAŻDEGO cz. II”

W konferencji wzięło udział 200 nauczycieli szkół podstawowych !!!
W programie konferencji poza zajęciami praktycznymi:
• ABC techniki biegów
• ABC skoków lekkoatletycznych
• ABC rzutów lekkoatletycznych
• wyścigi rzędów KSZTAŁTOWANIE SKOCZNOŚCI
• wyścigi rzędów NAUCZANIE RZUTÓW
• wyścigi rzędów BIEGÓW KRÓTKICH

odbyły się również wykłady teoretyczne:
Program upowszechniania lekkiej atletyki – Paweł Jesień, Janusz Trzepizur
• Program upowszechniania lekkiej atletyki a podstawa programowa w edukacji wczesnoszkolnej – Mirosław Śnigórski
• Marketing Sportowy – Naczelnik Wydziału Sportu Łukasz Strzelecki, Tomasz Koprowski PGE Skra Bełchatów

• Coaching dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego – Ewa Stellmach

Gościem specjalnym konferencji był koordynator organizacyjny programu Paweł Jesień oraz Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

1413121184