Załącznik nr 6 - Regulamin Miejskiego Stadionu Lekkoatletycznego im. Opolskich Olimpijczyków