Załącznik nr 7 - Regulamin siłowni na świeżym powietrzu w Opolu przy Bulwarze im. Karola Musioła