Jeśli jesteś kreatywny, otwarty na nowe wyzwania, chcesz rozwijać się i zdobywać doświadczenie szkoleniowe pracując z uzdolnionymi dziećmi w projekcie PZPN, OZPN i Miasta Opola – Akademii Młodych Orłów?

AKADEMIA MŁODYCH ORŁÓW  W OPOLU

POSZUKUJE TRENERA – ASYSTENTA OD 1 WRZEŚNIA 2016

Czekamy na zgłoszenia ambitnych i utalentowanych trenerów !!!

Dzięki pracy w AMO w Opolu możecie nabyć doświadczenie szkoleniowe ale i również wiele niezbędnych umiejętności i wiadomości które wykorzystacie w dalszej pracy trenerskiej.

Dajemy ci możliwości, a ty daj sobie szansę!!

 

 1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku: 
 • Kwalifikacje trenerskie: m.in. dyplom trenera – UEFA B
 • ważną licencję trenera wydaną przez PZPN lub OZPN,
 • udokumentowany min. roczny staż w pracy z dziećmi,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku (zaświadczenie lekarskie),
 • dobra umiejętność obsługi komputera, w tym pakietu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint),
 • bardzo dobra znajomość działalności i zasad funkcjonowania PZPN i OZPN w szczególności dotyczących szkolenia i rozgrywek dzieci i młodzieży.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

 

 • Wysokie zdolności organizacyjne,
 • bardzo dobre zdolności interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dokładność i sumienność w pracy z dokumentami,
 • umiejętność planowania i myślenia strategicznego,
 • umiejętność radzenia sobie w trudnych i stresowych sytuacjach,
 • kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 • dyspozycyjność do podróży służbowych ( wyjazdy na konferencje szkoleniowe)

 

 

 1. Wymiar czasu pracy:

 

 • Zgodnie z harmonogramem zajęć szkoleniowych AMO – dyspozycyjność min. wtorek, czwartek, piątek (zajęcia od godziny 16.00 do 19.00) oraz środa od 17.30 do 19.00 (w okresie zimowym zajęcia mogą odbywać się od godziny 17.00  lub 18.00)
 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny,
 • scan dyplomu trenera,
 • scan licencji trenera,
 • scan dokumentów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniach, kursach trenerskich,
 • scan dokumentu potwierdzającego doświadczenie w pracy z dziećmi,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 •  podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 1. Sposób i termin składania ofert:
 • Oferty należy składać drogą mailową z dopiskiem w  temacie wiadomości „Kandydat – Trener Asystent AMO Opole” na adres amo.opole@opolskizpn.pl w terminie do dnia 26 sierpień 2016 r. (piątek) do godziny 14.00
 • Osoby które spełnią warunki określone w specyfikacji oferty, zostaną  zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej poinformujemy kandydatów indywidualnie do dnia 29.08.2016.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien posiadać ze sobą oryginały dokumentów  i oświadczeń będących podstawą aplikacji na stanowisko Trenera – Asystenta AMO Opole
 1. Oferty odrzucone w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną zniszczone po zakończeniu rekrutacji
 2. Inne informacje:
 • Dodatkowe informacje u Trenera Koordynatora  AMO  Tomasza Bardjana tel. 608 065 311
 • Zapraszamy na stronę www.laczynaspilka.pl gdzie w zakładce Akademia Młodych Orłów znajdziecie informacje dotyczące programu  i założeń projektu AMO, a także na nasz profil Facebook – Akademia Młodych Orłów – Opole.