1. Termin i miejsce zawodów:

 • 04.2017 r. – 30.04.2017 r. MOSiR Opole, pływalnia Wodna Nuta, ul. Prószkowska 96,
 • Długość pływalni – 50 m, liczba torów – 10, temperatura wody 27o C,
 • Pomiar czasu –automatyczny Omega.

 

 1. Organizator:
 2. Polski Związek Pływacki,
 3. Urząd Miasta Opola,
 4. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
 5. Opolski Okręgowy Związek Pływacki.

 

 1. Kierownictwo zawodów:

Komisja Sędziowska i Odwoławcza – według ustaleń.

 

 1. Uczestnictwo:
  • Według zasad generalnych.
  • W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 lat i starsi posiadający licencję, aktualne badania lekarskie oraz obowiązkowe ubezpieczenie NNW.

 

 1. Program zawodów: wg regulaminu Grand Prix Polski w Pływaniu

 

I dzień: 29.04.2017 r.    rozgrzewka: 8.00       zawody: godz. 9.00
Kobiety                BLOK     A Mężczyźni           BLOK      A
1.1 100 m st. dowolnym (5 serii) 2.1 100 m st. dowolnym(5 serii)
3.1 50  m st. klasycznym(5 serii) 4.1 50 m st. klasycznym(5 serii)
5.1 200 m st. motylkowym(5 serii) 6.1 200 m st. motylkowym(5 serii)
7.1 100 m st. grzbietowym(5 serii) 8.1 100 m st. grzbietowym(5 serii)
9.1 200 m st. zmiennym(5 serii) 10.1 200 m st. zmiennym(5 serii)
11.1 400 m st. dowolnym (3 serie) 12.1 400 m st. dowolnym (3 serie)

 

Pozostałe serie

Kobiety Mężczyźni
1.2 100 m st. dowolnym 2.2 100 m st. dowolnym
3.2 50  m st. klasycznym 4.2 50 m st. klasycznym
5.2 200 m st. motylkowym 6.2 200 m st. motylkowym
7.2 100 m st. grzbietowym 8.2 100 m st. grzbietowym
9.2 200 m st. zmiennym 10.2 200 m st. zmiennym
11.2 400 m st. dowolnym 12.2 400 m st. dowolnym

 

29 kwietnia 2017 r.    godz. 15:45 – 16:50 – rozgrzewka godz. 16:50 – uroczyste otwarcie

 

godz. 17:00 – zawody

 

 

 

Kobiety    BLOK  B Mężczyźni         BLOK  B
13.1 400 m st. zmiennym (3 serie) 14.1 400 m st. zmiennym(3 serie)
15.1 50 m st. dowolnym (5 serii) 16.1 50 m st. dowolnym(5 serii)
17.1 200 m st. klasycznym (5 serii) 18.1 200 m st. klasycznym(5 serii)
19.1 100 m st. motylkowym (5 serii) 20.1 100 m st. motylkowym(5 serii)
20.1 50 m st. grzbietowym (5 serii) 22.1 50 m st. grzbietowym(5 serii)
24.1 1500 m st. dowolnym (3 serie)

 

Pozostałe serie

Kobiety    BLOK  B Mężczyźni         BLOK  B
13.2 400 m st. zmiennym 14.2 400 m st. zmiennym
15.2 50 m st. dowolnym 16.2 50 m st. dowolnym
17.2 200 m st. klasycznym 18.2 200 m st. klasycznym
19.2 100 m st. motylkowym 20.2 100 m st. motylkowym
20.2 50 m st. grzbietowym 22.2 50 m st. grzbietowym
24.2 1500 m st. dowolnym

 

30 kwietnia 2017r.      rozgrzewka: 8.00       zawody: godz. 9.00

 

Kobiety            Blok    C MĘŻCZYŹNI             BLOK    C
25.1 200 m st. dowolnym(5 serii) 26.1 200 m st. dowolnym (5 serii)
27.1 100 m st. klasycznym(5 serii) 28.1 100 m st. klasycznym(5 serii)
29.1 50 m st. motylkowym(5 serii) 30.1 50 m st. motylkowym(5 serii)
31.1 200 m st. grzbietowym (5 serii) 32.1 200 m st. grzbietowym(5 serii)
33.1 800 m st. dowolnym (3 serie)
Pozostałe serie

 

Kobiety            Blok    C MĘŻCZYŹNI             BLOK    C
25.2 200 m st. dowolnym 26.2 200 m st. dowolnym
27.2 100 m st. klasycznym 28.2 100 m st. klasycznym
29.2 50 m st. motylkowym 30.2 50 m st. motylkowym
31.2 200 m st. grzbietowym 32.2 200 m st. grzbietowym
33.2 800 m st. dowolnym
Uroczyste zakończenie zawodów 30.04.2017 r. około godz. 13.00

 

6Przepisy techniczne według regulaminu Zawodów Grand Prix Polski w Pływaniu 2016/2017 (zbiór regulaminów imprez pływackich: 

 • Wyścigi odbywają się seriami na czas od najsilniejszej do najsłabszej wg podanego programu zawodów i ilości serii rozstawionych.
 • W i części każdego bloku zawodów, rozgrywane są najszybsze konkurencje na dystansach 50,100,200 m. (po 5 serii) na dystansach 400,800 i 1500 po 3 serie, a w II części zawodów pozostałe serie.
 • Punktacja według Regulaminu Zawodów Grand Prix w Pływaniu 2016/2017.

 

 1. Zgłoszenia:

Według zasad generalnych:

 • zgłoszenia do konkurencji należy przesyłać w formie elektronicznej (*.lxf) na adres:

Witold Koszil zawodyoozp@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2017 (sobota),

 • kopię zgłoszenia wraz z potwierdzeniem opłaty startowej (nazwa klubu, liczba startów) należy przesłać na adres: p.pietrasik@polswim.pl w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2017 (sobota),
 • zgłoszenie musi zawierać imię i nazwisko zawodnika, pełną datę urodzenia, nazwę klubu, numer licencji, numer kodowy klubu oraz wybrane konkurencje,
 • w zgłoszeniu musi znajdować się kontakt do osoby przygotowującej zgłoszenie,
 • zgłoszeń dokonujemy wg czasów z rankingu europejskiego, uzyskanych nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę,
 • zaproszenie do pobrania na stronie www.polswim.pl oraz www.megatiming.pl,
 • po opublikowaniu na stronie www.polswim.pl oraz www.megatiming.pl listy zgłoszonych zawodników skreślenia z konkurencji (bez ponoszenia opłat) mogą być dokonane do 48 godzin przed wyznaczoną godziną odprawy technicznej,
 • lista zawodników zobowiązująca do uiszczenia opłaty startowej zostanie opublikowana na 24 godziny przed rozpoczęciem odprawy technicznej, pozostałe zmiany mogą być dokonane wyłącznie na konferencji technicznej,
 • opłata startowa może być wniesiona wyłącznie przelewem, – weryfikacja zawodników zostanie dokonana na podstawie SEL.

 

!podglad_Grand-Prix-Puchar-Polski-w-pływaniu