Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obiekty zewnętrzne MOSiR są dostępne dla wszystkich z ograniczeniem do 50 osób.

Pozostałe obiekty są dostępne są w przypadku:

– sportu zawodowego*,
– zawodników pobierających stypendium sportowe,
– zawodników będących członkami kadry narodowej, reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej,
– uprawiających sport w ramach ligi zawodowej,
– zawodników przygotowujących się do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich lub igrzysk głuchych,
– dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy,
– zorganizowanych grup dzieci i młodzieży do 18. roku życia, przy czym w obiekcie może przebywać nie więcej niż połowa obłożenia obiektu.

Dostępność obiektów może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.

**”sport zawodowy” oznacza uprawianie sportu w taki sposób, w jaki świadczy się pracę lub usługi za wynagrodzeniem, bez względu na to, czy pomiędzy sportowcem zawodowym a odpowiednią organizacją sportową istnieje formalna umowa o pracę czy też nie, w przypadku gdy wynagrodzenie przekracza koszty uczestnictwa i stanowi znaczącą część dochodów dla sportowca. Koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w zawodach sportowych nie są uważane za wynagrodzenie dla celów niniejszego rozporządzenia.

Korzystanie z obiektów w ramach sportu zawodowego jest możliwe za okazaniem odpowiedniego dokumentu, wszelkie szczegółowe informacje są dostępne u kierowników poszczególnych obiektów