GP www

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

W ZWIĄZKU Z ORGANIZOWANYMI ZAWODAMI GRAND PRIX W PŁYWANIU DNIA 8.05.2015 OD GODZINY 17.00 PŁYWALNIA BĘDZIE ZAMKNIĘTA DLA KLIENTÓW.

 1. Termin i miejsce zawodów:

1.1      09.05.2015 r. – 10.05.2015 r. MOSiR Opole, pływalnia Wodna Nuta,
ul. Prószkowska 96,
1.2      Długość pływalni – 50 m, liczba torów – 10, temperatura wody – 27o C,
1.3      Pomiar czasu – automatyczny.

 1. Organizator:

2.1 Polski Związek Pływacki,
2.2 Urząd Miasta Opola,

2.3 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
2.4 Opolski Okręgowy Związek Pływacki.

 1. Kierownictwo zawodów:

Komisja Sędziowska i Odwoławcza – według ustaleń Kolegium Sędziów PZP,
Sędzia Główny – Pani Grażyna Nadobna

 1. Uczestnictwo:

4.1      Według zasad generalnych.
4.2      W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 lat i starsi posiadający numer licencyjny oraz aktualne badania lekarskie.
4.3      Zgłoszeni przez kluby/szkołę lub PZP.

 1. Program zawodów: wg regulaminu Grand Prix Polski w Pływaniu
     I dzień: 09.05.2015 r.   rozgrzewka: 8.00zawody: godz. 9.00
Kobiety Mężczyźni
5.1 400 m st. zmiennym 5.2 400 m st. zmiennym
5.3 50 m st. dowolnym 5.4 50 m st. dowolnym
5.5 200 m st. klasycznym 5.6 200 m st. klasycznym
5.7 100 m st. motylkowym 5.8 100 m st. motylkowym
5.9 50 m st. grzbietowym 5.10 50 m st. grzbietowym
5.11 800 m st. dowolnym
godz. 15:45 – 16:50 – rozgrzewkagodz. 16:50 – uroczyste otwarciegodz. 17:00 – zawody
Kobiety Mężczyźni
5.12 100 m st. dowolnym 5.13 100 m st. dowolnym
5.14 50 m st. klasycznym 5.15 50 m st. klasycznym
5.16 200 m st. motylkowym 5.17 200 m st. motylkowym
5.18 100 m st. grzbietowym 5.19 100 m st. grzbietowym
5.20 200 m st. zmiennym 5.21 200 m st. zmiennym
5.22 400 m st. dowolnym 5.23 400 m st. dowolnym
II dzień: 10.05.2014 r.   rozgrzewka: 8.00      zawody: godz. 9.00
Kobiety Mężczyźni
5.24 200 m st. dowolnym 5.25 200 m st. dowolnym
5.26 100 m st. klasycznym 5.27 100 m st. klasycznym
5.28 50 m st. motylkowym 5.29 50 m st. motylkowym
5.30 200 m st. grzbietowym 5.31 200 m st. grzbietowym
5.32 800 m st. dowolnym

Uroczyste zakończenie zawodów około godz. 12.30

 1. Przepisy techniczne:

6.1 Wyścigi odbywają się seriami na czas od najsilniejszej do najsłabszej.
6.2 Punktacja według Regulaminu Zawodów GP Puchar Polski w Pływaniu.

 1. Zgłoszenia:

Według zasad generalnych
Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać do Pana Witolda Koszila do dnia     30.04.2015 r. na adres:zawodyoozp@gmail.com
Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej – plik .lxf programu Splash (do pobrania na www.polswim.pl, www.megatiming.pl.
Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne wyniki zawodów będą publikowane na www.polswim.pl.
Wycofanie zawodnika ze startu bez pobrania opłaty startowej możliwe jest do 24 godzin przed przeprowadzeniem konferencji technicznej, po udokumentowaniu tego faktu (fax lub e – mail).
Nie zgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej w wysokości 50 zł – bez względu na przyczynę. Uregulowanie tej należności do PZP warunkuje dopuszczenie klubu do następnych zawodów organizowanych przez PZP.
Organizator zobowiązany jest do umieszczenia w komunikacie zawodów zestawienia zawodników, którzy nie zgłosili się na start, w podziale na kluby i płeć.

 1. Zakwaterowanie i wyżywienie:

8.1 Zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w niżej wymienionych miejscach odbywa się samodzielnie bezpośrednio w wybranym hotelu do dnia 03.05.2015 r.

Osoba koordynująca zakwaterowania z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Opolu; P. Aneta Komarnicka, e-mail: a.komarnicka@mosir.opole.pl
tel. /77/ 454 32 66 wew. 135

HOTEL MERCURE – Czas dojazdu do obiektu 15 min, odległość – 4,00 km, cena za nocleg z pełnym wyżywieniem od 142,50 zł, w hotelu znajduje się restauracja całodobowa.
http://www.mercure.com/pl/hotel-3405-hotel-mercure-o

pole/index.shtml

Hotel SŁOCIAK – Czas dojazdu do obiektu 22 min, odległość 5,8 km. Cena za nocleg z pełnym wyżywieniem od 140 zł, w hotelu znajduje się restauracja, kawiarnia/cukiernia, browar.
http://www.slociak.pl/o-nas/kompleks-slociak

Hotel EUROPA – Czas dojazdu do obiektu 8 min, odległość 2 km. Cena za nocleg    z pełnym wyżywieniem od 125 zł, w hotelu znajduje się restauracja.
http://www.restauracja-europa.opole.pl/

Hotel FESTIVAL – Czas dojazdu do obiektu 20 min, odległość 4,2 km. Cena za nocleg z pełnym wyżywieniem od 120 zł, w hotelu znajduje się restauracja, basen, jacuzzi.

http://www.festival.com.pl/

8.2 Wyżywienie (poza śniadaniem) do ustalenia we własnym zakresie
w wybranym hotelu.
8.3 Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w hotelach, o miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.
8.4 Wszystkie świadczenia płatne wyłącznie w miejscu zakwaterowania.
8.5 Uprzejmie prosimy ekipy o podanie informacji, kto będzie korzystać
z transportu Organizatora w trakcie trwania zawodów.

Bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu w terminie do 27.04.2015 r.

9.Nagrody:

W poszczególnych zawodach nagradzanych zostanie 8 zawodniczek  i 8 zawodników, którzy w trzech najlepszych startach zgromadzą największą liczbę punktów wg tabeli FINA.
Nagrodzeni zostaną również trenerzy najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika zgodnie z załącznikiem nr 1 Regulaminu Grand Prix.
Każdy zawodnik może być nagrodzony jednokrotnie zgodnie z punktem 5.2.2.
Nagrody przyznawane są zgodnie z zał.1 do regulaminu.
9.1 Przyznaje się nagrody za 3 najlepsze wyniki wg tabel FINA dla zawodnika i zawodniczki w kategoriach: (kategoria1992 – 1996), (kategoria 1997 – 1998), (kategoria 1999), (kategoria 2000), (kategoria 2001).

 1. Zasady finansowania:

10.1   Koszty organizacji pokrywa Organizator.
10.2   Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.

10.3   Opłata startowa wynosi 10 zł. od każdego zgłoszonego startu.
10.4   Opłata za listę startową wynosi 20 zł.
10.5   Opłata za komplet komunikatów wynosi 30 zł.

 1. Konferencja techniczna:

Odbędzie się w dniu 08.05.2014 r. o godzinie 20.00 w sali konferencyjnej na pływalni Wodna Nuta w Opolu, ul. Prószkowska 96.

 1. Postanowienia końcowe:

12.1.  Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
12.2.  W sprawach nie objętych niniejszym komunikatem organizacyjnym decyduje delegat PZP.
12.3.  Za posiadanie aktualnych badań lekarskich i licencji przez zawodników odpowiadają kierownicy ekip. Weryfikacja tych dokumentów nastąpi podczas odprawy technicznej.
12.4.  Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona na 1 godz. przed każdym blokiem startowym oraz w dniu 08.05.2015 r. od godz. 17.00 do 20.00.
Podczas trwania zawodów jest możliwość korzystania przez zawodników z pływalni 25m, na warunkach określonych przez Delegata PZP i Sędziego Głównego.
12.5. Kierownicy ekip pobierają paski dla swoich zawodników w kasie pływalni za pokwitowaniem i zobowiązaniem zwrotu w pobranej ilości. Paski należy zwrócić po zakończeniu udziału w zawodach (opłata za zgubiony pasek 50 zł/szt.)
12.6.  Biuro zawodów czynne będzie w dniu 08.05.2015 r. w godzinach 15.00 – 20.00 w pomieszczeniu administracyjnym pływalni Wodna Nuta a w pozostałe dni w godzinach trwania zawodów.
12.7. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach fotograficznych z zawodów w celach promocyjnych Polskiego Związku Pływackiego oraz podmiotów współpracujących.
12.8   W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:
Kryta Pływalnia „WODNA NUTA” – P. Piotr Drelichowski tel. 534 188 333
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu – P. Radosław Mielec tel. 664 772 524 oraz 77 454 32 66 wew. 135, r.mielec@mosir.opole.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OPOLA!