plakat2015

II TURNIEJ KLAS MUNDUROWYCH WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO – KLASA MUNDUROWA ROKU”

 

Organizatorem Turnieju jest Komenda Miejska Policji w Opolu, Starostwo Powiatowe w Opolu i Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, przy udziale Partnerów, tj. Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, 10 Opolskiej Brygady Logistycznej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, Klubu Strzeleckiego GUN-SHOOT w Czarnowąsach i Trans – Medyk Ratownictwo Osowiec, którzy wyrazili swój akces w przedsięwzięciu.

II Turniej Klas Mundurowych Województwa Opolskiego rozegrany zostanie w Zespole Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie oraz na obiektach sportowych Opola i powiatu opolskiego w dniach 22-23.05.2015 r

Celem Turnieju jest realizacja dodatkowego elementu programów nauczania w klasach o profilach mundurowych prowadzonych przez Powiat Opolski, promocja tych szkół wśród uczniów województwa opolskiego i samorządów lokalnych, promowanie idei współpracy i rywalizacji sportowej w duchu fair play, i dalsze kształtowanie pożądanych społecznie postaw uczniów oraz przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wiedzy o społeczeństwie i służbach mundurowych, a także dalsze przygotowanie merytoryczne i praktyczne do świadomego ubiegania się w przyszłości o podjęcie pracy w Policji i innych służbach mundurowych lub zawodach związanych z ochroną osób i mienia, zgodnie z realizowaną współpracą.