Karty zgłoszeniowe do nowych władz związku można odbierać u przewodniczącego związku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym tel. 696246969 do dnia 21.10.2022r.