Wybory do władz Związku NSZZ ,, Solidarność” przy MOSiR w Opolu na kadencję 2023-2028r odbędą się w dniu 07.11.2022r.    Wybory zostaną przeprowadzone w formie objazdowej z urną po obiektach w godz.10:00 – 14:30.