Wybory do władz Związku NSZZ ,, Solidarność” przy MOSiR w Opolu na kadencję 2023-2028 r. odbędą się w dniu 07.11.2022 r.    Wybory zostaną przeprowadzone w formie objazdowej z urną po obiektach w godz.10:00 – 14:30.