W dniu 7.11.2022 został wybrany nowy Zarząd Związków „ NSZZ SOLIDARNOŚĆ” 

na kadencję 2023-2028 w składzie :

– Przewodnicząca – MAŁGORZATA DĄBROWSKA

– Wiceprzewodnicząca – EDYTA MAŚLANKA

– Sekretarz – MARCIN KLOZYK

– Skarbnik – SEBASTIAN WASYLISZYN

Skład Komisji Rewizyjnej :

– Przewodniczący – EUGENIUSZ KABAROWSKI

– Członek – IRENEUSZ HARAS

– Członek – KAZIMIERZ SZUBRYT

Delegat na WZD :

– KOSZYK JERZY