Wydział Polityki Społecznej i Centrum Senior w Opolu organizuje konkurs plastyczno – techniczny, którego celem jest przygotowanie projektu maskotki promującej kampanię ,,Opole w Rytmie Życzliwości”. Każdy uczestnik konkursu może również zaproponować imię dla maskotki.

Konkurs ma na celu rozwijać zdolności techniczno – plastyczne, promować właściwe zachowania i postawy związane z życzliwością wśród mieszkańców Miasta Opola sprzyjające szeroko rozumianej integracji m.in. z osobami niepełnosprawnościami i seniorami.

Prace konkursowe należy przesłać:

– pocztą e-mail: m.jarosz-basztabin@mopr.opole.pl
– pocztą na adres: Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu, ul. Krakowska 32, 45-075 Opole
– dostarczyć osobiście do Centrum Informacyjno – Edukacyjnego ,,Senior w Opolu”.  

Termin składania prac upływa: 30 września 2021 roku

Autorzy 3 najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe (bony podarunkowe) o wartości:

1 miejsce – 500,00 zł brutto;
2 miejsce – 350,00 zł brutto;
3 miejsce – 200,00 zł brutto.

Szczegółowe informacje dot. ww. konkursu przesyłam w załączeniu oraz znajdują się pod poniższym linkiem:

https://www.opole.pl/dla-mieszkanca/aktualnosc/konkurs-na-projekt-maskotki-promujacej-kampanie-opole-w-rytmie