Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową Eco Silesia Cup 2017 pod drugim turnieju eliminacyjnym:

Lista rankingowa Eco Silesia Cup 2017