Od 1 stycznia Orlik położony na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego nie będzie już zarządzany przez MOSiR Opole. Administrację nad obiektem przejmuje uczelnia i to ona będzie go udostępniać.

To efekt wygaśnięcia porozumienia zawartego 31 sierpnia 2011 roku pomiędzy miastem Opole , Uniwersytetem Opolskim i MOSiR-em. Określało ono stosowne zasady zarządzania i użytkowania boiska przy ul. Czaplaka na okres nieco ponad 10 lat.

Obiekt powstał bowiem z miejskich środków na terenie uczelni, która użyczyła grunt pod inwestycję. Użyczenie miało charakter nieodpłatny, a boiskiem zarządzał MOSiR, m.in. zatrudniając obsługę, dbając o obiekt, prowadząc grafik i płacąc rachunki za energię oraz wodę.

W myśl porozumienia miasto musi przekazać obiekt UO, gdyż nie zostało zawarte nowe porozumienie. Ze strony władz Opola była taka wola, ale druga strona nie była zainteresowana. Tym samym od 1 stycznia 2022 roku w sprawie korzystania z boiska przy ul. Czaplaka trzeba się kontaktować z Uniwersytetem.

Przypomnijmy, że MOSiR opiekuje się nadal czterema innymi Orlikami: w Czarnowąsach, przy ul. Bielskiej, przy Toyota Park oraz przy kamionce Piast.