W dniu 28 marca 2019 r. na VII sesji Rady Miasta Opola została podjęta nowa uchwała przystankowa, która wprowadza m. in. następujące zmiany nazw przystanków:

„Opole, Oleska – Okrąglak, 09 i 10” zmiana na „Opole, Oleska – Stegu Arena, 09 i 10”,

„Opole, Okulickiego, 01 i 02” zmiana na „Opole, Okulickiego – Stegu Arena, 01 i 02”.

Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego w dniu 8 kwietnia 2019 r.

http://duwo.opole.uw.gov.pl/#/legalact/2019/1327/

i weszła w życie po upływie 14 dni, tj. w dniu 23 kwietnia 2019 roku.

Od tego dnia nowe nazwy przystanków „Oleska – Stegu Arena” oraz „Okulickiego – Stegu Arena” pojawią się na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o., na rozkładach jazdy na przystankach oraz na wewnętrznych wyświetlaczach w autobusach. Również zapowiedzi głosowe w autobusach będą informować o nowych nazwach.

Na przystanku przy ul. Okulickiego (w kierunku centrum) została już zamontowana tablica dynamicznej informacji pasażerskiej z nową nazwą (która jeszcze nie obowiązuje). Tablica zacznie działać razem z pozostałymi 44 tablicami w terminie późniejszym, prawdopodobnie w maju br.