Zrzuty ekranu55
Bez jednego głosu sprzeciwu w czwartek 24 września, podczas XV Rady Miasta Opola, radni przyjęli pakiet sportowych uchwał przedstawionych przez Prezydenta Miasta Opola oraz informację dotyczącą Koncepcji Rozwoju Sportu na lata 2014-2018.
Podczas blisko cztero-godzinnych dyskusji omawiane były uchwały w sprawie: stypendiów, wyróżnień i nagród sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta Opola, a także dokument, który jest mapą drogową dla rozwoju sportu w Opolu – Koncepcja Rozwoju Sportu.
Obie uchwały trafiły pod obrady Rady Miasta po wcześniejszych konsultacjach z 35 klubami sportowymi i 14 związkami, które mają swoje siedziby na terenie Opola. Następnie, uchwały wspólnie z koncepcją przeszły gęste sito przedstawicieli Rady Sportu, działającej przy Prezydencie Miasta Opola.
Wyniki głosowań radnych:
1. „Uchwała w sprawie warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie miasta Opola”
Za – 22 radnych, Przeciw – 0, Głosy wstrzymujące – 2
2. „Uchwała w sprawie stypendiów, wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej”
Za – 24 radnych, Przeciw – 0, Głosy wstrzymujące – 0
3. „Koncepcja rozwoju sportu w Opolu w latach 2014-2018”
Za – 19 radnych, Przeciw – 0, Głosy wstrzymujące – 4
Pakiet sportowych uchwał dla Miasta Opola to nowa jakość sportu w naszym mieście. Dają możliwości wspierania najlepszych drużyn i sportowców indywidualnych dzięki systemowi finansowania w ramach jednorocznych dotacji i w ramach wieloletnich programów dotacyjnych, które są nowatorskim podejściem do finansowania sportu, po raz pierwszy wprowadzonym w ramach samorządu lokalnego w Polsce.
Stypendia sportowe będą wypłacane nie tylko uzdolnionej młodzieży, która zajmuje wysokie wyniki sportowe, ale i zawodnikom seniorom w dyscyplinach indywidualnych. To rewolucja w Opolu, która pozwoli zatrzymać najlepszych sportowców, którzy mają szanse na medale na Mistrzostwach Europy, Świata i co najważniejsze na Olimpiadzie.
Trzecim bardzo ważnym dokumentem jest przygotowana przez Wiceprezydenta Opola Janusza Kowalskiego oraz Wydział Sportu” Koncepcja Rozwoju Sportu na lata 2014-2018”.
– To dokument, który wytycza naszą politykę sportową, przedstawia cele, zakres realizacji sportowej działki, za którą jestem odpowiedzialny. Przedstawiliśmy w koncepcji cele jakie stawiamy sobie do osiągnięcia, realizatorów polityki sportowej miasta, a także słabe i mocne strony. Oprócz rozwoju klubów, chcemy budować duże imprezy sportowe bazujące na budżecie miasta, takie jak Maraton Opolski i Rajd Festiwalowy. Mamy też kolejne imprezy strategiczne, które będziemy wspierać. – mówi Łukasz Strzelecki Naczelnik Wydziału Sportu.
Koncepcja skupia się również na infrastrukturze sportowej i zakłada modernizację „Okrąglaka”, „Toropolu” oraz w przypadku sukcesów sportowych zawodników Odry Opole modernizację Stadionu Miejskiego. Zagospodarowane zostaną również kąpieliska – Bolko, Silesia i Malina.
Bardzo ważnym elementem wszystkich trzech dokumentów jest wybór kluczowych dyscyplin dla Miasta Opola, które mogą liczyć na wsparcie w kolejnych latach. Koncentracja środków ma niewątpliwie pomóc zwiększeniu poziomu sportowego i doprowadzić do sukcesów opolskich klubów zarówno seniorskich jak i szkolnych, młodzieżowych oraz akademickich.