1. STRONA GŁÓWNA
 2. /
 3. Oferty pracy
 4. /
 5. Oferta pracy: Sprzedawca biletów

Oferta pracy: Sprzedawca biletów

utworzone przez | 31 marca, 2017

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OPOLU

ogłasza nabór na  stanowisko  pomocnicze i obsługi:

SPRZEDAWCA BILETÓW (na zastępstwo) 2 etaty

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na stanowisko:

 • wykształcenie średnie,
 • znajomość obsługi kasy fiskalnej,
 • odpowiedzialność i doskonała organizacja pracy,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych.

  Wymagania dodatkowe :

 • znajomość w stopniu podstawowym języka angielskiego lub niemieckiego,
 • doświadczenie w pracy z klientem,
 • umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • zdolność do podejmowania decyzji i zaangażowanie w powierzone obowiązki służbowe,
 • odporność na stres,
 • lojalność, uczciwość, sumienność, obowiązkowość.

Zakres obowiązków na stanowisku m.in. :

 • prowadzenie spraw kasowych kasy biletowej krytej pływalni przy pomocy kasy fiskalnej i wszystkich czynności związanych z obsługą, sprzedażą na kasie fiskalnej w systemie ESOK,
 • sporządzanie wymaganych procedurą raportów i dokumentów kasowych,
 • wystawianie faktur ze sprzedaży biletów wstępu i usług.

  Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny ze wskazaniem stanowiska , o które ubiega się kandydat,
 • CV,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i zdobyte kwalifikacje zawodowe,
 • oświadczenie kandydata w LM lub CV o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska.Wymienione wyżej dokumenty należy składać w sekretariacie MOSIR w Opolu, ul.Barlickiego 13,

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru będą zawiadamiani indywidualnie.
Przewidywany termin zatrudnienia:

– 2 etaty – kwiecień 2017 r.

Uwaga:

List motywacyjny i CV powinny być zaopatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r.poz.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (Dz.U. z 2016 r. poz.902)” i podpisem.

 

Dyrektor

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu

Przemysław Zych

 

 

Skip to content