DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

PODINSPEKTOR W DZIALE ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZYM (PEŁNY ETAT)

30.09.2015_kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie_as

Podinspektor AG