DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OPOLU

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

PODINSPEKTOR (3/4 ETATU)

 

22.04.2015_kwestionariusz-osobowy-dla-osoby-ubiegającej-się-o-zatrudnienie_km

22.04.2015_ogłoszenie-o-naborze_km