Walne zebranie sprawozdawcze członków organizacji związkowej NSZZ „Solidarność” przy MOSiR w Opolu odbędzie się w dniu 02.09.2022 w biurze związku przy ul. Ozimskiej w Opolu.

Początek obrad:

I termin o godz. 12.00
II termin o godz. 12.30

Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek związku NSZZ „Solidarność” (wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocnika).