Rada Dzielnicy Stare Miasto przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji zachęca do wzięcia udziału w grze miejskiej.

Pewnie nasuwa się pytanie gdzie i kiedy? Już podpowiadamy!

26 września (niedziela) godz. 15:00. Start przy skwerze ul. Waryńskiego i Pułaskiego.

Regulamin wydarzenia:

1. Cel gry
Gra ma na celu przybliżenie uczestnikom zabawy historii, architektury, symboliki miasta Opola, postaci związanych z miastem oraz miejsc, które miały wpływ na formowanie się, rozwój i obecny kształt Opola, a także promocję Rady Dzielnicy IX Stare Miasto oraz integrację mieszkańców poprzez dobrą zabawę i spędzenie czasu na wolnym powietrzu.
2. Termin gry
Gra odbędzie się w terminie: 26 września, od godz. 15:00 do godz. 17:30, o godz. 18:00 planuje się ogłoszenie wyników. Termin rezerwowy w przypadku złej pogody: 3 października, od godz. 15:00 do godz. 17:30, o godz. 18:00 ogłoszenie wyników. O ewentualnej zmianie terminu gry Rada Dzielnicy poinformuje na stronie Facebook Rady Dzielnicy IX Stare Miasto.
3. Liczba uczestników gry
Aby wziąć udział w grze, należy zgłosić organizatorowi zespół liczący minimum dwie osoby.
4. Czas i miejsce zgłoszenia
Zgłoszenia dokonywane będą przed rozpoczęciem gry (od godz. 14.30 do godz. 15.00) u organizatora w miejscu rozpoczęcia gry.
5. Rozpoczęcie i zakończenie gry
Start, godz. 15.00 (miejsce rozpoczęcia gry) – fontanna na skwerze przy ulicy gen. K. Pułaskiego.
Meta, do godz. 17.30 – Rynek
6. Zasady
6.1 Każdy zespół, który zgłosi swój udział w grze, otrzyma od organizatora mapę i „kartę gry” (zał. 1). Na karcie znajdą się wskazówki dotyczące wykonania zadań. W przypadku miejsc obsługiwanych przez “punktowego” zostanie wpisana adnotacja określająca zaliczenie punktu lub liczba zdobytych punktów. W przypadku punktów bezobsługowych zespół zobowiązany jest do wpisania rozwiązania zadania w danym punkcie wskazanym na mapie.
6.2 Zadania bezobsługowe będą oceniane po zakończeniu gry przez zespół, w miejscu zakończenia gry.
6.3 Odpowiedzi, które nie będą przyporządkowane do odpowiadających im rubryk nie będą punktowane.
6.4 Zespoły przed rozpoczęciem gry otrzymają tylko jedną kartę gry i tym są zobowiązane do poruszania się między punktami całą grupą.
Wskazane posiadanie smartfonu !
7. Nagrody
Trzy zespoły, które zdobędą największą liczbę punktów, otrzymają nagrody od organizatora. Wśród pozostałych uczestników gry (zespołów) zostaną wylosowane upominki – losowane będą numery zespołów tożsame z numerem karty gry przyznanej przed rozpoczęciem gry.
8. Osoby biorące udział w grze są zobowiązane do stosowania reżimu sanitarnego obowiązującego w dniu trwania gry.