Zapraszamy do aplikowania na stanowisko księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie i podpisanie kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (poniżej).

Dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z opisem stanowiska prosimy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13.

Wszelkie szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu poniżej.

ogłoszenie – FK

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE