W związku pracującą sobotą (tj. 14.01.2017) Urzędu Miasta Opola, informujemy o dyżurze telefonicznym kierowników i pracowników obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu.

W razie jakichkolwiek pytań można się kontaktować pod następującymi numerami telefonów:

Lodowisko „Toropol”, lodowisko na Stawku : Krzysztof Sowa Tel 664 007 669;

Stadion Miejski, Boisko Orlik przy ul. „Czaplaka” : Leszek Wróblewski Tel 507 807 715

Kryta Pływalnia Akwarium: Joanna Dzido Tel.604 997 198

Centrum Sportu: Grzegorz Bryłka 501 216 172

Kryta Pływalnia Wodna Nuta: Krzysztof Machała 507 807 627

Stadion Lekkoatletyczny: Artur Charciarek Tel. 607 684 884

Wieża Piastowska: Anna Wesołowska 791 859 333

Miejska Informacja Turystyczna : Anna Wesołowska 791859333

Zapraszamy