Obiekt: Hala widowiskowo-sportowa OKRĄGLAK

W starej i wysłużonej hali widowiskowo-sportowej „OKRĄGLAK” mimo zimowej aury trwają prace związane z jej przebudową i rozbudową. Według zapewnień generalnego wykonawcy – firmy ENERGOPOL TRADE OPOLE – roboty realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Wykaz przeprowadzonych lub prowadzonych prac na początku grudnia 2014 r.:

 • wykonano roboty rozbiórkowe wewnątrz obiektu (arena sportowa, trybuny, ścianki działowe pomieszczeń wraz
  z wyposażeniem, itp.),
 • wykonano roboty rozbiórkowe na terenie zewnętrznym w części dotyczącej schodów terenowych, strefy wejścia głównego oraz części nawierzchni z kostki betonowej w otoczeniu obiektu,
 • wykonano prace związane z zagospodarowaniem zewnętrznym związane z wycinką drzew i krzewów,
 • wykonywane są roboty związane z izolacją przeciwwilgociową i termiczną ścian zewnętrznych obiektu,
 • wykonywane są prace na zewnątrz w zakresie konstrukcji żelbetowych (podkłady z chudego betonu, ławy fundamentowe i ściany) pod pomieszczenia techniczne dla lokalizacji central wentylacyjnych oraz pomieszczenia administracji obiektu,
 • wykonywane są tzw. „zasypki” gruntem wraz z zagęszczeniem mechanicznym stref ścian zewnętrznych, na których wykonano izolację przeciwwilgociową i termiczną,
 • trwają prace zbrojarskie na zewnątrz obiektu w zakresie pozostałych elementów żelbetowych stóp i ław fundamentowych,
 • wykonywane są prace ciesielsko – zbrojarskie wewnątrz obiektu w zakresie konstrukcji żelbetowych stóp i ław fundamentowych oraz słupów pod konstrukcje żelbetową trybun,
 • wykonywane są izolacje wewnątrz obiektu na dotychczas wykonanych stopach i ławach fundamentowych,
 • wykonywane są prace związane wewnątrz obiektu związane z zagęszczeniem mechanicznym gruntu pod kolejne warstwy posadzkowe.

Galerie zdjęć: