O dobrym wyniku meczu piłkarskiego decyduje wiele czynników. Jednym z nich z pewnością jest stan płyty boiska. Słaba kondycja murawy, nierówności, zakwaszenie, negatywnie wpływają na dobry wynik rozgrywek, przyczyniają się do powstawania kontuzji u zawodników oraz wpływają na trajektorię lotu piłki.

W opolskim Centrum Sportu trwa renowacja boisk z nawierzchnią naturalną. Wszelkie prace związane z pielęgnacją murawy są starannie wykonywane przy użyciu wyspecjalizowanych maszyn, by służyć korzystającym z murawy na najwyższym poziomie.

Przeprowadzane są odpowiednie zabiegi, mające na celu udoskonalenie kondycji trawiastej nawierzchni i przygotowanie Centrum do sezonu. Są to m.in. :

  • Areacja – działania mające na celu napowietrzanie gleby przy użyciu narzędzi spulchniających.
  • Szczotkowanie murawy – wykonywane jest w celu oczyszczenia płyty boiska, usunięcia obumarłych części roślin oraz podniesienie zagnieceń.
  • Skaryfikacja (wertykulacja)  – polega na nacinaniu korzeni trawy, w celu uzyskania lepszej elastyczności murawy oraz przepuszczalności w głębszych partiach.
  • Pazurkowanie– służy wyciągnięciu resztek skoszonej trawy, wydrapywaniu, czesaniu w celu usunięcia  zbędnego filcu.
  • Podlewanie, nawilżanie, nawożenie, dosiewanie oraz odpoczynek.

Wszelkie wyżej wymienione zabiegi pielęgnacyjne murawy mają na celu stworzenie idealnych warunków sportowcom oraz reprezentowanie obiektu na najwyższym poziomie.