W związku ze znacznym wzrostem kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu, oświetlenia i ogrzewania hal, lodowiska czy basenów, oraz prognozowanym dalszym wzrostem cen, nie do uniknięcia było ustalenie nowych cen obowiązujących na miejskich obiektach sportowo-rekreacyjnych od 1 stycznia 2023 roku.

Już  we wrześniu mogliśmy zdecydować się na nowe cenniki, ale najpierw wprowadziliśmy oszczędności w zakresie bieżącego utrzymania wszystkich obiektów – wyjaśnia Marcin Sabat, dyrektor MOSiR w Opolu. – Mimo to koszty wciąż są olbrzymie. Jednocześnie nie możemy ich przełożyć tylko i wyłącznie na mieszkańców, kluby sportowe i pozostałych naszych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się na aktualizację cenników o około 20 procent, czyli o wartość inflacji. Pragnę tylko zaznaczyć, że na większości obiektów to dopiero druga podwyżka od 2013 roku. Decyzję determinował fakt, iż w roku 2022 znacząco wzrosły koszty energii elektrycznej (w przypadku MOSiR o ponad 100% w ciągu roku), cieplnej i gazu, paliwa, ale także niemal wszystkich usług i materiałów. Podrożały znacząco między innymi środki chemiczne do uzdatniania wody basenowej, środki czystości, ale także ceny innych materiałów i usług, niezbędnych dla poprawnej i niezakłóconej pracy obiektów. Co więcej prawdopodobne są kolejne podwyżki cen w nowym roku, od 1 stycznia wzrasta bowiem minimalne wynagrodzenie, co także będzie miało wpływ na koszty funkcjonowania jednostki.