!podglad_Grand-Prix-Puchar-Polski-w-pływaniu

Czołówka polskich pływaków już w kwietniu pojawi się na Krytej Pływalni Wodna Nuta w Opolu . Będzie to jedna z ostatnich okazja dla zawodników aby uzyskać kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie , natomiast dla kibiców aby zobaczyć najlepszych naszych zawodników w akcji.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY ZAWODÓW PŁYWACKICH
GRAND PRIX PUCHAR POLSKI W OPOLU

1. Termin i miejsce zawodów:

1.1   16.04.2016 r. – 17.04.2016 r. MOSiR Opole, pływalnia Wodna Nuta, ul. Prószkowska 96,
1.2  Długość pływalni – 50 m, liczba torów – 10, temperatura wody 27o C,
1.3  Pomiar czasu – elektroniczny.

2. Organizator:

1.  Polski Związek Pływacki,
2.  Urząd Miasta Opola,
3.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu,
4.  Opolski Okręgowy Związek Pływacki.

3. Kierownictwo zawodów:

Komisja Sędziowska i Odwoławcza – według ustaleń.

4. Uczestnictwo:

4.1   Według zasad generalnych.
4.2   W zawodach mają prawo startu zawodnicy 14 lat i starsi posiadający numer licencyjny oraz aktualne badania  lekarskie.
4.3   Zgłoszeni przez kluby/szkołę lub PZP.

5. Program zawodów: wg regulaminu Grand Prix Polski w Pływaniu

I dzień: 16.04.2016 r.

rozgrzewka: 8.00

zawody: godz. 9.00

Kobiety /Mężczyźni

1. 100 m st. dowolnym

2. 100 m st. dowolnym

3. 50 m st. klasycznym

4. 50 m st. klasycznym

5. 200 m st. motylkowym

6. 200 m st. motylkowym

7. 100 m st. grzbietowym

8. 100 m st. grzbietowym

9. 200 m st. zmiennym

10. 200 m st. zmiennym

11. 400 m st. dowolnym

12. 400 m st. dowolnym

godz. 15:45 – 16:50 – rozgrzewka
godz. 16:50 – uroczyste otwarcie
godz. 17:00 – zawody tura popołudniowa

Kobiety /Mężczyźni

13. 200 m st. dowolnym

14. 200 m st. dowolnym

15. 100 m st. klasycznym

16. 100 m st. klasycznym

17. 50 m st. motylkowym

18. 50 m st. motylkowym

19. 200 m st. grzbietowym

20. 200 m st. grzbietowym

21. 800 m st. dowolnym

II dzień: 17.04.2016 r.

rozgrzewka: 8:00

zawody: 9:00

Kobiety /Mężczyźni

22. 400 m st. zmiennym

23. 400 m st. zmiennym

24. 50 m st. dowolnym

25. 50 m st. dowolnym

26. 200 m st. klasycznym

27. 200 m st. klasycznym

28. 100 m st. motylkowym

29. 100 m st. motylkowym

30. 50 m st. grzbietowym

31. 50 m st. grzbietowym

32. 800 m st. dowolnym

6. Przepisy techniczne według regulaminu Zawodów GP Puchar Polski w Pływaniu (zbiór regulaminów imprez pływackich (aktualizacja 12.01.2016 r.):

6.1  Wyścigi odbywają się seriami na czas od najsilniejszej do najsłabszej.
6.2  Punktacja według Regulaminu Zawodów GP Puchar Polski w Pływaniu.

7. Zgłoszenia:

Według zasad generalnych
Zgłoszenia do zawodów należy przesyłać do Pana Witolda Koszila do dnia 08.04.2016 r. na adres: zawodyoozp@gmail.com
Zgłoszenia należy przesyłać w formie elektronicznej – plik .lxf programu Splash (do pobrania na www.polswim.pl, www.megatiming.pl).
Zgłoszeń dokonujemy wg czasów z rankingu europejskiego, uzyskanych nie wcześniej niż w roku kalendarzowym poprzedzającym imprezę.
Wszystkie komunikaty organizacyjne i techniczne wyniki zawodów będą publikowane na www.polswim.pl.
Wycofanie zawodnika ze startu bez pobrania opłaty startowej możliwe jest do 24 godzin przed przeprowadzeniem konferencji technicznej, po udokumentowaniu tego faktu (fax lub e – mail).
Niezgłoszenie się na start powoduje nałożenie na klub opłaty regulaminowej
w wysokości 50 zł – bez względu na przyczynę. Uregulowanie tej należności do PZP warunkuje dopuszczenie klubu do następnych zawodów organizowanych przez PZP.

8. Zakwaterowanie i wyżywienie:

8.1  Zamówień na zakwaterowanie wraz z wyżywieniem w niżej wymienionych miejscach dokonuje się bezpośrednio w wybranym hotelu do dnia 08.04.16 r.

Osoba koordynująca zakwaterowania z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Opolu; P. Maja Kozłowska, e-mail: m.kozlowska@mosir.opole.pl
tel. /77/ 454 32 66 wew. 135 lub 507 807 711.

Hotel DESILVA – Czas dojazdu do obiektu Wodna Nuta 12 min, odległość 3,5 km.  W hotelu znajduje się restauracja.

Strona główna

Hotel FESTIVAL – Czas dojazdu do obiektu Wodna Nuta 20 min, odległość 4,8 km.W hotelu znajduje się restauracja, kawiarnia, kryty basen.

Hotel

HOTEL MERCURE – Czas dojazdu do obiektu 15 min, odległość – 4,00 km, W hotelu znajduje się restauracja całodobowa.

http://www.mercure.com/pl/hotel-3405-hotel-mercure-opole/index.shtml

Hotel SŁOCIAK – Czas dojazdu do obiektu Wodna Nuta 22 min, odległość 5,8 km. W hotelu znajduje się restauracja, kawiarnia/cukiernia, browar.
http://www.slociak.pl/o-nas/kompleks-slociak
Hotel WENEDA – Czas dojazdu do obiektu Wodna Nuta 15 min, odległość 4,8 km. W  hotelu znajduje się restauracja.

http://v360.pl/weneda/

8.3  Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w hotelach, o miejscu zakwaterowania decyduje kolejność zgłoszeń.
8.4  Wszystkie świadczenia płatne wyłącznie w miejscu zakwaterowania.
8.5  Uprzejmie prosimy ekipy o podanie informacji, kto będzie korzystać z transportu Organizatora w trakcie trwania zawodów.
Bardzo prosimy o zgłoszenie tego faktu w terminie do 31.03.2016 r.

9. Nagrody:

W poszczególnych zawodach nagradzanych zostanie 8 zawodniczek i 8 zawodników, którzy w trzech najlepszych startach zgromadzą największą ilość punktów wg tabeli FINA.
Nagrodzeni zostaną również trenerzy najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika zgodnie z załącznikiem nr 1 Regulaminu Grand Prix.
Każdy zawodnik może być nagrodzony jednokrotnie zgodnie z punktem 5.2.2.
Nagrody przyznawane są zgodnie z zał. 1 do Regulaminu.
9.1  Przyznaje się nagrody rzeczowe dla najlepszej zawodniczki i najlepszego zawodnika w kategorii wiekowej 14 lat, 15 lat, 16 lat, 17-18 lat, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.
9.2  Organizator zastrzega sobie prawo do ufundowania dodatkowych nagród.

10. Zasady finansowania:

10.1  Koszty organizacji pokrywa Organizator.
10.2  Koszty uczestnictwa pokrywają kluby.
10.3  Opłata startowa wynosi 10 zł od każdego zgłoszonego startu.
10.4  Opłata za listę startową wynosi 20 zł.
10.5  Opłata za komplet komunikatów wynosi 30 zł.

11. Konferencja techniczna:

Odbędzie się w dniu 15.04.2016 r. o godzinie 20.00 w sali konferencyjnej w hotelu Mercure, ul. Krakowska 57/59.

12. Postanowienia końcowe:

12.1  Podczas zawodów obowiązują przepisy FINA i PZP.
12.2  W sprawach nieobjętych niniejszym komunikatem organizacyjnym decyduje delegat PZP.
12.3  Za posiadanie aktualnych badań lekarskich i licencji przez zawodników odpowiadają kierownicy ekip.        Weryfikacja tych dokumentów nastąpi podczas odprawy technicznej.
12.4  Pływalnia do rozgrzewki będzie udostępniona na 1 godz. przed każdym blokiem startowym oraz w dniu 15.04.2016 r. od godz. 17.00 do 20.00.

Podczas trwania zawodów jest możliwość korzystania przez zawodników z pływalni 25 m.
12.5.  Kierownicy ekip pobierają paski dla swoich zawodników w kasie pływalni za pokwitowaniem i zobowiązaniem zwrotu w pobranej ilości. Paski należy zwrócić po zakończeniu udziału w zawodach (opłata za zgubiony pasek 50 zł/szt.)
12.6  Biuro zawodów czynne będzie w dniu 15.04.2016 r. w godzinach 15.00 – 20.00 w pomieszczeniu administracyjnym pływalni Wodna Nuta, a w pozostałe dni w godzinach trwania zawodów.
12.7.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników w materiałach fotograficznych z zawodów w celach promocyjnych Polskiego Związku Pływackiego oraz podmiotów współpracujących.

12.8  W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt:

Kryta Pływalnia „WODNA NUTA” – P. Magdalena Job, m.job@mosir.opole.pl,
tel. 77 543 36 52 lub 507807627

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu – P. Maja Kozłowska, m.kozlowska@mosir.opole.pl , tel.77 454 32 66 wew. 135 lub 507807711

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO OPOLA!