Dzisiaj odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej, której zadaniem będzie rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad przebudowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Bierkowicach. W pierwszym spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Klubu Jeździeckiego Lewada, LKJ Ostroga, Prezes Izby Rolniczej w Opolu oraz Prezes Opolskiego Towarzystwa Hodowcow Drobnego Inwentarza. MOSiR Opole reprezentowali Dyr. Przemyslaw Zych, dyr. Joanna Wanot-Stauffer, dyr.Piotr Drelichowski oraz Anna Wesołowska. Spotkanie miało na celu wymianę informacji i doświadczeń, na podstawie których sporządzone zostaną wytyczne do projektu przebudowy kompleksu w Bierkowicach.