MOSiR z radością przyłącza się do programu prowadzonego przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta „Opole w Rytmie Życzliwości”, który stanowi kontynuację kampanii „Maj miesiącem życzliwości”, która była prowadzona w 2017 i 2018 roku w Mieście Opolu i miała na celu promowanie uczynności i uprzejmości w stosunku do osób starszych i niepełnosprawnych.

Pierwszą edycję kampanii charakteryzowało eksponowanie takich zwrotów jak: proszę, przepraszam, dziękuję. Druga edycja kampanii w 2018 roku miała na celu poruszać kwestię pozytywnych zachowań dzieci wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Mając na względzie pozytywny odbiór społeczny ubiegłorocznych kampanii rozszerzono ww. inicjatywę o działania całoroczne pod nazwą  „Opole w Rytmie Życzliwości”.

W dniu 7 maja 2019 r. w Opolskim Ratuszu miała miejsce konferencja prasowa, podczas której zaprezentowany został spot filmowy prezentujący kampanię.

Celem głównym akcji jest promowanie życzliwości rozumianej jako: uczynność, uprzejmość, uczciwość, wrażliwość, opiekuńczość, serdeczność, współczucie, spokój, przyjaźń, zrozumienie, czułość, ciepło, poświęcenie, wdzięk, empatia, szczodrość, lojalność, pomoc, zrozumienie, otwartość, wrażliwość, szacunek, wielkoduszność, wyrozumiałość, tolerancja, troska, dobro oraz poruszanie kwestii pozytywnych zachowań m.in. wobec osób starszych czy niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe będą realizowane poprzez następujące działania:

  • promowanie wśród lokalnego społeczeństwa uczynności oraz uprzejmości, uczciwości;
  • zachęcenie mieszkańców miasta do podejmowania inicjatyw mających na celu promowanie postawy życzliwości wobec innych;
  • integracja różnych grup społecznych (niepełnosprawni, seniorzy, młodzież);
  • promowanie współdziałania i wzajemnej pomocy w społeczeństwie;
  • promowanie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • promowanie działalności na rzecz osób starszych;
  • promowanie działalności na rzecz młodzieży;
  • promowanie działalności na rzecz usunięcia hejtu i mowy nienawiści z przestrzeni publicznej;

O działaniach realizowanych w ramach ww. kampanii Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola będzie na bieżąco informował na stronach internetowych: www.opole.pl oraz www.seniorwopolu.pl oraz na portalach społecznościowych Urzędu Miasta Opola oraz MOPR – Centrum Informacyjno – Edukacyjne ,,Senior w Opolu”.