Zarząd NSZZ Solidarność składa wyrazy najgłębszego współczucia Panu Ireneuszowi Harasowi z powodu śmierci Brata.